Te Kura Te Reo

Activity 3 - Learning Māori words associated with sport in a game.

Watch Unit 9 Scene 2 where Haami thinks he is the winner.

Click here to listen Show/Hide the transcript.
 

Māori

English

Haami's mum Haere mai koutou ki te kai. Come (all of you) and eat.
Haami Taihoa, Māmā. Taihoa. Hang on, Mum. Hang on.
Sione Auē! Oh no!
Haami Ko au te toa! I'm the winner!
Dylan Turituri, kōrua! Be quiet, you two!
Māmā E tama mā! Kia tere! Haere mai ki te kai. Boys! Hurry up! Come and eat.
Waka Ko wai te toa? Who's the winner?
Haami, Sione, Dylan Ko au! Me!
Haami Rūpahu! Rubbish!
Dylan Haami, kei hea te whakaahua o kōrua ko te kāpene o te tīma ō Pango? Haami, where's the photo of you and the captain of the All Blacks?
Haami Kei runga i taku tēpu rorohiko. On my computer desk.
Sione Kōrua ko te kāpene o te tīma ō Pango? You and the captain of the all Blacks?
Haami āe, te kāpene. Yes, the captain.
Dylan Kei hea tō whakaahua? Where's your photo?
Haami Kei runga i taku tēpu rorohiko. On my computer desk.
Dylan Kāo, kāore i reira. No, it's not there.
Haami Aï, tika tēnā? Waka, kei whea taku …? Oh no, is that right? Waka, where's my …?

Watch Unit 9 Scene 1 where the boys are playing video games.

Click here to listen

 

The transcript.

 

 

  Māori English
Haami's mum Haere mai koutou ki te kai. Come (all of you) and eat.
Haami Taihoa, Māmā. Taihoa. Hang on, Mum. Hang on.
Sione Auē! Oh no!
Haami Ko au te toa! I'm the winner!
Dylan Turituri, kōrua! Be quiet, you two!
Māmā E tama mā! Kia tere! Haere mai ki te kai. Boys! Hurry up! Come and eat.
Waka Ko wai te toa? Who's the winner?
Haami, Sione, Dylan Ko au! Me!
Haami Rūpahu! Rubbish!
Dylan Haami, kei hea te whakaahua o kōrua ko te kāpene o te tīma ō Pango? Haami, where's the photo of you and the captain of the All Blacks?
Haami Kei runga i taku tēpu rorohiko. On my computer desk.
Sione Kōrua ko te kāpene o te tīma ō Pango? You and the captain of the all Blacks?
Haami āe, te kāpene. Yes, the captain.
Dylan Kei hea tō whakaahua? Where's your photo?
Haami Kei runga i taku tēpu rorohiko. On my computer desk.
Dylan Kāo, kāore i reira. No, it's not there.
Haami Aï, tika tēnā? Waka, kei whea taku …? Oh no, is that right? Waka, where's my …?

 

New Zealand sportsperson.

Think of a famous New Zealand sportsperson (kaitākaro) and write in Māori three things you know about that person in your Wehi.

Here are some sentences to help

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watch the clip again.

Tasks

Click on a task to see what you need to do.

Show/Hide

New Zealand sportsperson.

Think of a famous New Zealand sportsperson (kaitākaro) and write in Māori three things you know about that person in your Wehi.

Here are some sentences to help.

New Zealand sportsperson.

Think of a famous New Zealand sportsperson (kaitākaro) and write in Māori three things you know about that person in your Wehi.

Here are some sentences to help

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watch the clip again.